You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن شیخ بهایی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی - اصفهان - 1393
ورود به سالن ۲
اتاق برق
ورودی
خروجی اضطراری
 
به طرف سالن افتتاحیه و سمینار
دفاتر اداری و تشریفاتی
134پارس آزمایش سپاهان 36m
 
 
128آزمانما 12m
127شیمیای رازی تجهیزات زنده رود 24m
120شرکت بوعلی سپاهان 15m
 
112_1انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره(س) 9m
112دندان کار آریا 12m
111کالای دندانپزشکی شیخ صدوق(میرزایی) 12m
105تجهیزات دندانپزشکی هشت بهشت 12m
104لبخند سپید سپاهان 12m
103_2سالنامه جهان نما 12m
103_19m
133جهان شیمی گستر اصفهان 12m
129آریا پیشرو طب آزما 12m
132طب الصادق 24m
130شرکت پل ايده آل پارس 24m
131بایورکس 48m
135پیشروطب رستاک (سهامی خاص ) 24m
136توانبخش طب صبا 12m
137بهارآزما طب 12m
138شیمیائی صدف 21m
 
 
139پارس آزما 48m
126پیرکس آزما 30m
125انوش 12m
124رادطب 18m
121پادتن دانش 12m
122کهن ژن کوثر 24m
123شفا تشخيص 24m
119کیمیا صنعت جهان فناور 12m
113کالای دندانپزشکی خدادوستان 24m
118سایر تجهیزات هیراد 12m
117احیا پرتو پارسیان 12m
114معنوي دنتال 12m
116کالای دندانپزشکی ماهر 24m
115جویا الکترونیک 24m
110تجهیزات دندانپزشکی اسپادانا 15m
109تجهیزات دندانپزشکی نیکان 15m
106نوین طب 30m
108تجهیزات دندانپزشکی سپاهان دنتال 30m
07آفتاب تابان شفا 30m
102آبنوس نکو پرداز 45m
101طب و بهداشت عظیم 15m
103سحاب طب آسیا 15m
102_1آوای نو 15m
100_1فرازمهراصفهان 30m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ثبت اطلاعات نمایشگاه
100تجهیزات دندانپزشکی یزدیان 51m
نوار ابزار
راهنمای پلان